среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachety plastikowe na plot i furtkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyj��tkowe przypadki.

Konstrukcja plot Winylowe na plot i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku przypadków.

Ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety z Winylu na plot i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu oraz planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy planowane ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий